forside

Svagføres Feriefond

OBS: Vi modtager ikke flere ansøgninger i år.
Svagføres Feriefond har i år begrænsede midler at uddele. Der vil derfor ikke ske uddeling før til efteråret 2020, hvor vi har overblik over fondens indtægter.


15. maj 2020


Philip Rendtorff, formand for bestyrelsen


Formål

Fondens formål er at yde tilskud til svagføres ferieophold. Fonden, der er godkendt af Socialministeriet, ledes af en ulønnet bestyrelse på 3 personer. Afhængig af, hvor mange penge der er til uddeling og antallet af modtagne ansøgninger, afgør bestyrelsen, hvem der skal have tilskud og beløbets størrelse.

Hvem kan søge?

Alle handicappede kan søge tilskud. Ved bedømmelsen af ansøgningerne bliver der taget hensyn til arten af ansøgernes handicap og alder, således at yngre og meget handicappede, som ikke selv kan tage på ferie, kommer før mindre handicappede. Handicap, som næsten udelukkende er en følge af høj alder, tilgodeses normalt ikke.

Hvornår ansøger man?

Ansøgningsskemaet skal sendes til fondens formand på mail@svagfoeresferiefond.dk. Ansøgningerne bliver gennemgået løbende, og svar kan forventes inden for to måneder.

Sådan søger man  

Ansøgningsskemaet kan printes her fra hjemmesiden, eller det kan fås ved skriftlig eller telefonisk henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Det er vigtigt, at skemaet udfyldes så omhyggeligt som muligt med handicappets art, og i hvor høj grad ansøgeren er afhængig af andres hjælp.

Skemaet skal helst indeholde en udtalelse fra læge eller sagsbehandler, så bestyrelsen har et godt grundlag for bedømmelse af ansøgningen.

Tilskuddets størrelse

Det beløb, der bliver tildelt den enkelte ansøger, skal betragtes som et tilskud til ferien. Det vil aldrig kunne dække alle ferieudgifterne. Da Svagføres Feriefond har begrænsede midler til rådighed, er det desværre ikke muligt at tilgodese alle ansøgere med et ferietilskud.

Kontakt

Svagføres Feriefond

Fjeldhammervej 8

2610 Rødovre

mail@svagfoeresferiefond.dk