forside

Svagføres Feriefond

Formål

Fondens formål er at yde tilskud til svagføres ferieophold. Fonden, der er godkendt af Socialministeriet, ledes af en ulønnet bestyrelse på 3 personer. Bestyrelsen gennemgår hvert år i april alle ansøgninger om tilskud. Afhængig af, hvor mange penge der er til uddeling og antallet af modtagne ansøgninger, afgør bestyrelsen, hvem der skal have tilskud og beløbets størrelse.

 

Hvem kan søge

Alle handicappede kan søge tilskud. Ved bedømmelsen af ansøgningerne bliver der taget hensyn til arten af ansøgernes handicap og alder, således at yngre og meget handicappede, som ikke selv kan tage på ferie, kommer før mindre handicappede. Handicap, som næsten udelukkende er en følge af høj alder, tilgodeses normalt ikke.

Hvornår ansøger man

Ansøgningsskemaet skal sendes til Fondens formand inden 31 marts til mail@svagfoeresferiefond.dk. I april måned bliver ansøgningerne gennemgået og umiddelbart derefter får alle ansøgere svar.

Sådan søger man  

Ansøgningsskemaet kan printes her fra hjemmesiden, eller det kan fås ved skriftlig eller telefonisk henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Det er vigtigt, at skemaet udfyldes så omhyggeligt som muligt med handicappets art, og i hvor høj grad ansøgeren er afhængig af andres hjælp.

Skemaet skal helst indeholde en udtalelse fra læge eller sagsbehandler, så bestyrelsen har et godt grundlag for bedømmelse af ansøgningen.

Tilskuddets størrelse

Det beløb, der bliver tildelt den enkelte ansøger, skal betragtes som et tilskud til ferien. Det vil aldrig kunne dække alle ferieudgifterne. Da Svagføres Feriefond har begrænsede midler til rådighed, er det desværre ikke muligt at tilgodese alle ansøgere med et ferietilskud.

Kontakt

Svagføres Feriefond

Fjeldhammervej 8

2610 Rødovre

mail@svagfoeresferiefond.dk